W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku serdecznie zapraszam na organizowaną w dniach 14-15 grudnia 2018 r. w Białymstoku konferencję "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - praktyka orzecznicza i wpływ na stosowanie prawa krajowego"Konferencja organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział w Białymstoku, Okręgową Radą Adwokacką w Białymstoku, Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Miejscem obrad będzie Aula Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1.
       Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

       Mając na uwadze, że konferencje OIRP w Białymstoku nie tylko przyczyniają się do wymiany doświadczeń, myśli i poglądów, lecz także stanowią forum  debaty przedstawicieli, reprezentujących różne ośrodki praktyk, zdecydowaliśmy się zaproponować szeroką merytorycznie – a zarazem intrygującą i zmuszającą do konfrontacji doświadczeń, głównie praktyków, ale także teoretyków prawa, tematykę. Jesteśmy przekonani, że z jednej strony pozwoli ona każdemu uczestnikowi znaleźć miejsce w wymianie poglądów, z drugiej zaś umożliwi poznanie aktualnego orzecznictwa i jego wpływu na tworzenie i stosowanie prawa. 

       Swoje wystąpienia będą mieli zaproszeni znamienici goście m.in. prof. dr hab. Marek Safjan - Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Maciej Szpunar - Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz prof. dr hab. Piotr Hofmański - sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

       Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa zamieszczone są w załączniku do niniejszego zaproszenia. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (dla członków OIRP w Białymstoku 30 zł). W opłacie zawarte są materiały konferencyjne, lunch i przerwy kawowe. Osoby, które chciałyby dodatkowo uczestniczyć w kolacji w dniu 14 grudnia 2018 r. proszone są o wniesienie opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł. Osoby spoza Białegostoku mogą skorzystać z hotelu. Zgłoszeń i wpłat należy dokonywać na adres mailowy Izby zgodnie z załączonym formularzem w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r. Udział w konferencji umożliwia uzyskanie 5 pkt szkoleniowych.  
 

Komunikaty OIRP

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta