Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród radców prawnych z Państwa Izby  informacji  o szkoleniu warsztatowym, które odbędzie się w siedzibie KIRP przy Al. Ujazdowskich 18 w Warszawie.

Warto żeby ze szkolenia skorzystała jak największa liczba radców prawnych, bo z pewnością udział w nim przekona ich do korzystania z mediacji w Państwa Ośrodkach Mediacji.

Poniżej treść informacji o szkoleniu:

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza do udziału w warsztatach  pt. „Narzędzia do skutecznych negocjacji”, które odbędą się 26 lutego 2019 r. w siedzibie KIRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 11:00 - 16:00.

To, że prawnicy – przede wszystkim adwokaci i radcowie prawni – muszą być dobrymi negocjatorami, nie ulega już od dawna wątpliwości. Negocjują, gdy towarzyszą swoim klientom w zawieraniu umów i finalizowaniu transakcji, negocjują, gdy zastępują klientów w trakcie prób polubownego rozwiązania sporu i w wielu innych sytuacjach. Podczas warsztatu skupimy się na kluczowych kompetencjach negocjacyjnych przydatnych (niektórzy mówią, że niezbędnych) w pracy prawnika.

Uczestnicząc w warsztacie nauczysz się:

  • Jaką strategię negocjacyjną wybrać?
  • Jak przygotować siebie i klienta do wymagających negocjacji?
  • Jak budować swoją siłę negocjacyjną?
  • Jak rozpoznawać i reagować na zniekształcenia poznawcze?

Zakres tematyczny warsztatu:

  • Stanowiska negocjacyjne a interesy, potrzeby i obawy

- żądania, roszczenia, stanowiska a kwestie negocjacyjne

- co powstrzymuje a co zachęca do zawarcia ugody

  • Zniekształcenia postrzegania wpływające na negocjacje
  • Po co i jak przygotować klienta i siebie do negocjacji?
  • Alternatywy: najlepsza, najgorsza, najbardziej prawdopodobna.
  • Najczęstsze błędy negocjacyjne.

Prowadzący: Maciej Tański jest mediatorem najczęściej pomagającym rozwiązywać spory rodzinne i gospodarcze. Mediował także w sprawach cywilnych, karnych, nieletnich, sąsiedzkich, lokalnych, w oświacie i w sporach wewnątrzorganizacyjnych. Jest jednym z pierwszych mediatorów i promotorów mediacji w Polsce, działającym od połowy lat 90. XX wieku. Jest autorem i współautorem licznych publikacji nt. mediacji. Poza działalnością w Polsce pracował także poza jej granicami, m.in. w Albanii, Kosowie, Jordanii, Kenii, w zachodnich Bałkanach i Tadżykistanie. Od 2005 jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Uczestniczył w opracowaniu standardów postępowania mediatora oraz kodeksu etycznego.  W 2015 roku był stypendystą Weinstein JAMS International Fellowship w USA, gdzie brał udział w zaawansowanych szkoleniach mediacyjnych i asystował w mediacjach gospodarczych prowadzonych przez mediatorów amerykańskich. Obecnie pełni rolę Senior Fellow w Weinstein International Foundation. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziałach Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. W roli mediatora obserwował bardzo skutecznych i nieco mniej skutecznych prawników.

Udział w wydarzeniu zapewnia uzyskanie 10 punktów szkoleniowych.

Link do rejestracji: http://luty2019.badanie.net/

Koszt: 190 zł
Wpłaty na konto Centrum Mediacji Gospodarczej:

mBank 39114010100000537023001006

Wymagany tytuł  wpłaty: CMG – szkolenie 26.02.2019 r.; Imię i Nazwisko uczestnika. 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta