Osoby, które chcą rozpocząć aplikację radcowską w 2020r.

do dnia 8 listopada 2019r. powinny złożyć:

  1. wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich ( w formie podania kierowany do Rady OIRP w Białymstoku)
  2. aktualną informacją  o niekaralności z KRK
  3. oryginał / odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych prawnych ( jeśli w aktach znajduje się kserokopia)
  4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  5. oświadczenie , że nie toczyło się i nie toczy żadne  postępowanie karne i/lub dyscyplinarne

Osoby wpisane na listę aplikantów radcowskich zobowiązane będą do uiszczenia opłaty wpisowej. O szczegółach osoby wpisane zostaną powiadomione odrębnie.

 

 

NUMER KODU

ILOŚĆ PUNKTÓW

001

106

002

93

003

92

004

114

005

98

006

74

007

110

008

105

009

120

010

67

011

85

012

122

013

121

014

91

015

76

016

93

017

108

018

104

019

88

020

95

021

113

022

77

023

105

024

104

026

77

027

89

028

107

029

85

030

93

031

94

032

88

033

145

034

128

035

70

036

104

037

77

038

74

039

123

040

76

041

104

042

112

043

91

044

122

045

92

046

108

047

108

048

109

049

79

050

80

051

109

052

99

053

102

054

121

055

91

056

115

057

75

058

104

059

65

060

103

061

96

062

92

063

100

064

107

065

110

066

115

067

88

068

84

069

120

070

96

071

104

072

98

073

90

074

112

075

88

076

87

077

78

078

103

079

116

080

101

081

85

082

93

083

113

084

93

085

78

086

75

087

96

088

118

089

70

090

77

091

84

092

105

 

Powyższe wyniki nie stanowią ogłoszenia w rozumieniu k.p.a.

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta