Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie informuje o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych przez:

  1. Pana dr Artura Krzysztofa Modrzejewskiego
  2. Panią Agnieszkę Krystoń

Osoby posiadające istotne dla rozstrzygnięcia sprawy informacje dot. wnioskodawcy (-ów) proszone są o złożenie ich w Biurze Rady OIRP (podstawa prawna: Uchwała nr 275/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.)

Dziekan OIRP w Białymstoku
Andrzej Kaliński

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta