W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej informuję, iż wszystkie czynności prowadzone w toku postępowań przygotowawczych wymagające osobistego stawiennictwa stron, w tym w szczególności dot. odebrania wyjaśnień do protokołu przesłuchania obwinionego i świadków, zostają wstrzymane do odwołania.

Rzecznik Dyscyplinarny

Barbara Kruszewska

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta