okadka_KPP_II_wydanieKontrola podatkowa przedsiębiorców

Autorzy: Dariusz Zalewski, Andrzej Melezini

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - LEX

Stan prawny: 1.03.2012 r.

Wydanie: 2

ISBN: 978-83-264-0710-9

Okładka: twarda

Liczba stron: 396

 

Książka jest pierwszą na rynku pozycją, w której opisano i uporządkowano wykładnię przepisów podatkowych dotyczących kontroli przedsiębiorców z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków organów i praw podatników zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Autorzy - opierając się na swoim doświadczeniu i praktyce pracowników organów skarbowych - radzą, jak uporać się z problemami proceduralnymi w trakcie kontroli podatkowej i jak przekonać organy skarbowe do swoich racji. Pokazują:

  • jak być czynnym uczestnikiem kontroli podatkowej?
  • jaka jest procedura tej kontroli?
  • w jaki sposób przeprowadzane jest postępowanie dowodowe?
  • jakie instrumenty prawne posiada kontrolowany w celu obrony swoich praw?
  • jak orzecznictwo sądów administracyjnych ocenia działania kontrolne organów skarbowych?

„Drugie wydania – co potwierdzają moje obserwacje – są z reguły lepsze od pierwszego. Tak jest niewątpliwie w przypadku tej książki. Autorzy znakomicie wzbogacili zawarte w niej rozważania nie tylko o komentarz do zmian w przepisach i orzecznictwa sądowego, ale również poddali głębszej analizie problemy niejako przeoczone – z różnych powodów - w pierwszej wersji ich książki.

Należy podkreślić, że w nowej wersji „Kontroli podatkowej przedsiębiorców” zostały uwzględnione wszystkie zmiany przepisów normujących tę problematykę po roku 2009, które miały miejsce nie tylko w ustawie o swobodzie prowadzenie działalności gospodarczej ale w wielu innych aktach prawnych. Autorzy nie tylko przedstawiają zmiany regulacji prawnych, ale również – co szczególnie cenne – wskazuje na ich praktyczne następstwa. (…)

Reasumując należy pozytywnie ocenić nowe wydanie „Kontroli podatkowej przedsiębiorcy”. Jest to pozycja wartościowa zarówno dla organów kontroli, kontrolowanych przedsiębiorców oraz sądów. Sposób prowadzenie w niej rozważań, wszechstronna analiza innych poglądów powoduje, że wiele problemów dotyczących kontroli podatkowej będzie łatwiejszych na etapie ich praktycznego rozwiązywania. Jestem przekonany, że poglądami autorów powinien się zapoznać każdy, kto chce poznać zasady prowadzenia kontroli podatkowej bez względu na to czy jest kontrolującym czy też kontrolowanym”.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (fragment recenzji opublikowanej w „Przeglądzie Podatkowym”)


"Jest to analiza bardzo rzetelna, oparta na szerokim ujęciu merytorycznym oraz na bogatych źródłach. Szczególne znaczenie wśród tych ostatnich ma ogromne orzecznictwo sądów administracyjnych. Autorzy wykorzystali bowiem w II wydaniu pracy ok. 350 orzeczeń, w tym niemal całość przedmiotowego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczególnie ważne jest w niniejszej pracy ujęcie praktyczne prezentowanej problematyki. Autorzy, sami będący pracownikami organów skarbowych, przedstawiają bowiem najważniejsze problemy w interpretacji przepisów dotyczących kontroli przedsiębiorców oraz próbują pomóc w ich rozwiązaniu. Jest to przy tym wiedza uniwersalna, przydatna zarówno doradcom podatkowym, przedsiębiorcom, pracownikom organów skarbowych, a także sędziom".

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski


"W książce dokonano szczególnej analizy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w powiązaniu z Ordynacją podatkową i ustawą o kontroli skarbowej. Dodatkową zaletą publikacji jest ilustrowanie jej bogatym i najnowszym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kontrola podatkowa przedsiębiorcy stanowi ważną pozycję w ochronie praw podatnika do rzetelnego procesu w czasie kryzysu finansowego z uwzględnieniem roli pełnomocnika w tym postępowaniu".

dr Artur Mudrecki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

PROMOCYJNY ZAKUP KSIĄŻKI W INTERNECIE:

http://www.profinfo.pl/p,,44763.html

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta