okadka_komentarza

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się książka Kontrola podatkowa przedsiębiorców. Jej współautorem jest radca prawny Dariusz Zalewski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Drugim współautorem jest Andrzej Melezini, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i ekspert z zakresu kontroli skarbowej

 

Autorzy: Dariusz Zalewski , Andrzej Melezini

OPIS KSIĄŻKI
Prezentowany Komentarz jest jedynym na rynku opracowaniem zawierającym kompleksowe omówienie przepisów dotyczących kontroli skarbowej w ujęciu praktycznym. Koncentruje się na najważniejszych problemach związanych z wykładnią przepisów ustawy, dostarczając wyczerpujących rozwiązań, niezbędnych zarówno praktykom stosującym przepisy ustawy o kontroli skarbowej w swojej pracy zawodowej, jak i zainteresowanym powyższym tematem od strony naukowej. Przejrzystość struktury tekstu, częste powoływanie się przez Autorów na orzecznictwo sądów administracyjnych, pisma oraz wyjaśnienia Ministra Finansów i przede wszystkim na konkretne przykłady z praktyki funkcjonowania organów kontroli skarbowej są gwarantem zdobycia przez Czytelnika specjalistycznej wiedzy z przedmiotowego zakresu.
Autorzy wyjaśniają przepisy wielokrotnie w ostatnim czasie nowelizowanej ustawy o kontroli skarbowej, także w odniesieniu do innych aktów prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie organów kontroli skarbowej, przede wszystkim Ordynacji podatkowej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to również jedyne na rynku opracowanie zawierające szczegółowe omówienie tematyki związanej z pracą wywiadu skarbowego i tzw. policji skarbowej, a także funkcjonowanie kontroli skarbowej w systemie organów kontrolnych państwa.
Wydawnictwo: C. H. Beck, Rok wydania: 2011, Ilość stron: 676, ISBN: 978-83-255-3028-0

O książce w Internecie (linki):

http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/opisali-jak-dziala-wywiad-i-policja-skarbowa-75833.html


http://www.naukowa.pl/Finanse-i-rachunkowosc,6kt/Ustawa-o-kontroli-skarbowej.-Komentarz-praktyczny-2011,361352ks


http://www.ksiegarnia.beck.pl/podatki-podatkowe-komentarze-becka/id6973,Ustawa-o-kontroli-skarbowej.-Komentarz-praktyczny-2011.html

RECENZJA
„(…) W komentarzu prezentowane są istotne, a czasem mało znane, interpretacje wprowadzonych przez nowelę zasad kontroli, dokonane przez ministra finansów oraz oceny nowelizacji dokonane przez środowiska naukowe. Uwzględniono również szeroko orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym wyroki, w których judykatura dokonywała wykładni celowościowej i systemowej zmienionych przepisów ustawy. Wszystkie przytaczane poglądy doktryny, czy też stanowisko orzecznictwa, autorzy starają się opatrzyć własnym komentarzem. Dzięki temu ich praca przyczynia się do wyjaśnienia większości wątpliwości związanych ze stosowaniem zasad kontroli skarbowej w praktyce prawa podatkowego, co powinno wpłynąć pozytywnie na jednolitość w stosowaniu przepisów ustawy zarówno przez podatników, jak i organy skarbowe.
(…) Wszystkie przedstawiane problemy są analizowane z uwzględnieniem stanowiska doktryny oraz orzecznictwa sądowego, co jest jedynym racjonalnym podejściem do omawianej problematyki. I to jest moim zdaniem główna zaleta tej pracy. Czytelnik znajdzie w niej bowiem zarówno argumenty podnoszone przez podatników, jak i organ kontrolujący, a także uzasadnione stanowisko autorów. Takie podejście do analizowanej problematyki jest możliwe tylko przy tak gruntownej znajomości tych zagadnień, jaką wykazali się autorzy komentarza.
(…) Recenzowana publikacja stanowi nie tylko bardzo dobrą analizę obowiązującego stanu prawnego, ale też praktyczne kompendium wiedzy w zakresie kontroli skarbowej. Autorzy w wielu miejscach wykraczają poza ramy teoretycznych rozważań na tle obowiązującej ustawy, dokonując wielu ocen i wskazówek co do konieczności zmian, które winien przeprowadzić ustawodawca. Dużym plusem pracy są rozważania dotyczące roli kontroli skarbowej w dobie pogarszającej się koniunktury gospodarczej w świetle działania całej administracji skarbowej. Autorzy nie uciekają od odpowiadania na trudne pytania, doskonale wiedząc, w jakim zakresie należałoby postulować konieczność wprowadzenia zmian”.

prof. dr hab. Leonard Etel

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta