Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Rozpoczynamy nabór radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. Pomoc będzie świadczona jak w latach 2016-2017 w miastach Białystok, Łomża i Suwałki oraz w powiatach augustowskim, białostockim, bielskim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, grajewskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, monieckim, oleckim, piskim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, suwalskim, węgorzewskim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Deklaracje według ustalonego wzoru (w załączeniu) należy składać w Biurze Izby do dnia 13 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu). Przypominam, że stosownie do postanowień Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, przyjętego Uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nie mogą być wyznaczani radcy prawni karani dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania, którzy nie dopełnili obowiązku szkoleniowego w ostatnim okresie rozliczeniowym oraz zalegający ze składkami członkowskimi na dzień składania deklaracji.

Andrzej Kaliński

Dziekan Rady OIRP

 

wzór_deklaracji_udzielania_nieodpłatnej_pomocy_prawnej.docx

 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta