Komunikaty

terminy kolokwiów, kolokwiów dodatkowych i poprawkowych:

 • I rok 2018 Prawo cywilne - 12 listopada 2018 r. godz. 9.00
 • I rok 2018 Postępowanie cywilne               - 26 listopada 2018 r. godz. 14.00
 • II rok Prawo karne – termin dodatkowy   - 17 października 2018 r. godz. 12.00
 • II rok Prawo karne – termin poprawkowy - 24 października 2018 r. godz. 15.00
 • II rok Prawo gospodarcze                             - 26-27 listopada 2018 r. godz. 8.30
 • II rok Prawo spółek handlowych                 - 12 listopada 2018 r. godz. 12.15
 • III rok Prawo administracyjne -termin dodatkowy - 17 października 2018 r. godz. 12.00
 • III rok Prawo administracyjne – termin poprawkowy - 24 października 2018 r. godz. 15.00

termin kolokwium poprawkowego w 2018 r.

       I rok aplikacji - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - 4 października 2018 r. godz. 15.15

terminy kolokwiów i kolokwiów poprawkowych w 2018 r.

 • II rok aplikacji - Prawo karne, postępowanie karne (…)

- 27 września 2018 r. godz. 15.00

 • III rok aplikacji – Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne (…)

- 3 października 2018 r. godz. 15.00

 • III rok aplikacji - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz

organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych

- 4 października 2018 r. godz. 15.00 – termin poprawkowy

Terminy kolokwiów w 2018 r.

 • I rok aplikacji - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– termin dodatkowy i termin poprawkowy - 20 sierpnia 2018 r. godz. 830

 • II rok aplikacji - Prawo rodzinne i opiekuńcze

– termin dodatkowy i termin poprawkowy - 20 sierpnia 2018 r. godz. 830

 • III rok aplikacji - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz

organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych

– termin poprawkowy - 20 sierpnia 2018 r. godz. 1015

Załącznik_do_uchwały_Nr_304_wykaz_zadan_pisemnychzleconych_aplikantowi_przez_patrona.docx

Załącznik_do_uchwały_Nr_303_wzor_opinii_patrona_o_aplikancie.docx

Załącznik_do_Uchwały_Nr_302_wzor_informacji_z_przebiegu_szkolenia_aplikanta.docx

Załącznik_do_uchwały_Nr_301_wzor_informacji_o_przebiegu_patronatu.docx

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta