Komunikaty

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn zm.) w związku z § 15 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przepisy porządkowe odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej w 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Wysokość opłaty za szkolenie aplikantów radcowskich w 2018 r.  - 5.460,00 zł 

  • I rata w wysokości 2.730,00 zł płatna do dnia 28 lutego 2018 r.
  • II rata w wysokości 2.730,00 zł płatna do dnia 31 maja 2018 r.

http://kirp.pl/aplikacja/regulamin-i-program-aplikacji/

http://kirp.pl/aplikacja/pytania-na-kolokwia-ustne/

UCHWAŁA Nr 155/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu aktów pranych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2018

http://bibliotekakirp.pl/items/show/740

http://kirp.pl/aplikacja/regulamin-i-program-aplikacji/

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta