Terminy kolokwiów w 2018r.:

  • I rok aplikacji:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 4-5 lipca 2018 r. od godz. 800

  • II rok aplikacji:

Prawo rodzinne i opiekuńcze – 3 lipca 2018 r. godz. 900

  • III rok aplikacji:

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja
i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – 5-6 lipca 2018 r. godz. 800

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta