Terminy kolokwiów w 2018 r.

  • I rok aplikacji - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– termin dodatkowy i termin poprawkowy - 20 sierpnia 2018 r. godz. 830

  • II rok aplikacji - Prawo rodzinne i opiekuńcze

– termin dodatkowy i termin poprawkowy - 20 sierpnia 2018 r. godz. 830

  • III rok aplikacji - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz

organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych

– termin poprawkowy - 20 sierpnia 2018 r. godz. 1015

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta