terminy kolokwiów i kolokwiów poprawkowych w 2018 r.

  • II rok aplikacji - Prawo karne, postępowanie karne (…)

- 27 września 2018 r. godz. 15.00

  • III rok aplikacji – Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne (…)

- 3 października 2018 r. godz. 15.00

  • III rok aplikacji - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz

organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych

- 4 października 2018 r. godz. 15.00 – termin poprawkowy

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta