terminy kolokwiów, kolokwiów dodatkowych i poprawkowych:

  • I rok 2018 Prawo cywilne - 12 listopada 2018 r. godz. 9.00
  • I rok 2018 Postępowanie cywilne               - 26 listopada 2018 r. godz. 14.00
  • II rok Prawo karne – termin dodatkowy   - 17 października 2018 r. godz. 12.00
  • II rok Prawo karne – termin poprawkowy - 24 października 2018 r. godz. 15.00
  • II rok Prawo gospodarcze                             - 26-27 listopada 2018 r. godz. 8.30
  • II rok Prawo spółek handlowych                 - 12 listopada 2018 r. godz. 12.15
  • III rok Prawo administracyjne -termin dodatkowy - 17 października 2018 r. godz. 12.00
  • III rok Prawo administracyjne – termin poprawkowy - 24 października 2018 r. godz. 15.00

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta