Informuję wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków, do których rozpoznania właściwa jest Rada OIRP w Białymstoku, że kolejne posiedzenia Rady zaplanowane są w następujących terminach:

28 stycznia 2019r.

18 lutego 2019r.

27 lutego 2019r.

25 marca 2019r.

15 kwietnia 2019r.

20 maja 2019r.

14 czerwca 2019r.

8 lipca 2019r.

19 sierpnia 2019r.

16 września 2019r.

14 października 2019r.

18 listopada 2019r.

16 grudnia 2019r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku na danym posiedzeniu Rady jest złożenie go w Biurze Izby conajmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Andrzej Kaliński

Dziekan Rady OIRP w Białymstoku

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta