Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2018 r.

  Na podstawie § 24 ust. 2 Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, stanowiącej załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu Okręgowa Komisja Wyborcza ogłasza listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach uzupełniających do Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku w kadencji 2016 – 2020:

1) Rafał Rybnik – BŁ/1022.

                                                                              

Przewodniczący OKW Bogusław Dębski

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta