Komunikaty pozostałe

PL_newsletter_62.pdf

2017_07_CCBE_newsletter_63.pdf

 

W związku z przygotowywaniem siódmej edycji Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród zainteresowanych osób informacji o trwającej rekrutacji na Studium (do 30 września).

Uprzejmie informuję, że Studium zostało objęte patronatem UOKiK.

Szczegółowe informacje o Studium dostępne są pod adresem http://www.inp.pan.pl/konkurencja/.

Z poważaniem

Urszula Duch

Sekretarz studiów

tel. (22) 657-28-68 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta