Organy Izby

 1. Arcisz Ewa
 2. Dąbek Antoni Zbigniew
 3. Hryniewicki Andrzej
 4. Kaliński Andrzej
 5. Klimowicz Jacek
 6. Kozłowska Anna Maria
 7. Lewandowski Tadeusz
 8. Najda Marek Stanisław
 9. Ślepowroński Przemysław
 10. Zacharczuk Bazyli

1) Komisja ds. aplikacji:
a) Izabella Praczukowska - Przewodniczący
b) Ewa Arcisz
c) Maciej Lewandowski
d) Robert Borkowski
e) Joanna Kamieńska
f) Grażyna Chojnowska
g) Elżbieta Nowak


2) Komisja socjalna:
a) Grażyna Chojnowska - Przewodniczący
b) Janusz Trochimiak
c) Iwona Wrońska
d) Marek Najda
e) Elżbieta Żukowska
f) Przemysław Ślepowroński
g) Dorota Dziemianowicz


3) Komisja ds. etyki, wykonywania zawodu i wpisów na listy radców prawnych:
a) Zbigniew Minkiewicz - Przewodniczący
b) Zbigniew Bieńczyk
c) Janusz Trochimiak
d) Marek Najda
e) Ewa Arcisz
f) Urszula Gryszkiewicz
g) Piotr Sikorski


4) Komisja doskonalenia zawodowego i integracji:
a) Elżbieta Nowak - Przewodniczący
b) Violetta Andrzejewska
c) Jacek Klimowicz
d) Janina Hamik- Strzyżewska
e) Joanna Kamieńska
f) Urszula Gryszkiewicz
g) Filip Tagil


5) Komisja sportu i promocji zawodu:
a) Maciej Lewandowski - Przewodniczący
b) Robert Borkowski
c) Przemysław Ślepowroński
d) Izabella Praczukowska
e) Rafał Rybnik
f) Łukasz Mróz
g) Bogdan Niewiński


6) Komisja ds. współpracy zagranicznej:
a) Violetta Andrzejewska - Przewodniczący
b) Adriana Baranowska
c) Janina Hamik-Strzyżewska
d) Jacek Klimowicz
e) Robert Borkowski
f) Helena Janczylik
g) Myślibór Biały

h) Iwona Wrońska

 7) Komisja praw człowieka i współpracy z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi:

 1. Iwona Wrońska – Przewodniczący
 2. Jacek Klimowicz
 3. Łukasz Kołos
 4. Mateusz Perkowski
 5. Antoni Wysocki

Zespół do oceny kandydatów do wpisu na listę radców prawnych:

1) Zbigniew Bieńczyk- przewodniczący
2) Jacek Klimowicz
3) Ewa Maria Matowicka
4) Zbigniew Minkiewicz
5) Marek Najda
6) Elżbieta Nowak
7) Jerzy Wojciech Szaciłowski
8) Leszek Synoracki
9) Janusz Trochimiak

 

Okręgowy zespół wizytatorów:

1) Jacek Klimowicz - Przewodniczący
2) Violetta Andrzejewska
3) Ewa Arcisz
4) Zbigniew Bieńczyk
5) Grażyna Chojnowska
6) Andrzej Hryniewicki
7) Marek Komorowski
8) Marek Najda
9) Elżbieta Nowak
10) Lucyna Sobczyk
11) Małgorzata Strankowska- Knajdek

 

Skład Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:

Dziekan - Andrzej Kaliński  († 19.03.2020)

 1. Andrzejewska Violetta Teresa
 2. Arcisz Ewa
 3. Bieńczyk Zbigniew
 4. Borkowski Robert
 5. Chojnowska Grażyna
 6. Gryszkiewicz Urszula
 7. Hamik-Strzyżewska Janina
 8. Kamieńska Joanna
 9. Klimowicz Jacek
 10. Lewandowski Maciej
 11. Minkiewicz Zbigniew Jacek
 12. Najda Marek Stanisław
 13. Nowak Elżbieta Jadwiga
 14. Praczukowska Izabella
 15. Ślepowroński Przemysław
 16. Trochimiak Janusz Marcin
 17. Wrońska Iwona

W skład Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku wchodzą: 

1) Andrzej Kaliński – Dziekan  († 19.03.2020)

2) Zbigniew Bieńczyk – Wicedziekan;

3) Marek Stanisław Najda – Wicedziekan;

4) Przemysław Ślepowroński – Wicedziekan;

5) Ewa Arcisz – Wicedziekan ds. Aplikacji;

6) Joanna Beata Kamieńska – Skarbnik;

7) Jacek Klimowicz – Sekretarz.

 

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Chludziński Leszek - Przewodniczący
 2. Chojnowski Maciej
 3. Koszewski Jerzy

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta