Uchwały Rady

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 18 ust. 1 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 14 ust. 1 pkt 7 i § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku w składzie:

  1. Bogusław Dębski (BŁ/246) – Przewodniczący
  2. Leszek Synoracki (BŁ/179) – Zastępca Przewodniczącego
  3. Alicja Surel (BŁ/1153) – Członek
  4. Anna Bieńczyk (BŁ/Ł/162) – Członek
  5. Łukasz Bieńczyk (BŁ/Ł/163) – Członek

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Zwołuje się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na dzień 1 kwietnia 2016 r. godz. 14.00 w siedzibie NOT w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 z porządkiem obrad stanowiącym załącznik do uchwały.  

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Zgromadzenie_sprawozdawcze_delegatow_1_kwietnia_2016.docx

Na podstawie art. 29 pkt 1 w związku z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1, § 5 i 23 pkt 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 20 stycznia 2016r. postanawia się skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Marty Rękawek-Pachwicewicz (BŁ- 752).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy oraz § 2 ust. 1, § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Zmienia się załącznik do uchwały nr 303/2015 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie list radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nadaje brzmienie określone w załączniku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

nieodplatna_pomoc_prawna_-_aktualizacja_list.docx

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm..) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. W związku ze śmiercią w dniu 19.02.2014r. (data zawiadomienia 7.01.2016r.) postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Mariana Gulbierza (BŁ-S-05).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta