Uchwały Rady

Na podstawie art. 52 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 w związku z art. 29 pkt 1 a także art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. zmienionego uchwałą Nr 43/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. oraz § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 § 1. W związku z upływem roku od daty ukończenia aplikacji, o której mowa w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej postanawia się skreślić z listy aplikantów

1. Biczyk Leszek Maciej
2. Brandt Anna
3. Bura Adrian
4. Dzitkowski Adam
5. Haraburda Urszula
6. Konach Iwona
7. Krygier Konrad
8. Lesiński Maciej
9. Malesińska Iwona
10. Malesiński Karol
11. Masłowska Magdalena
12. Masłowski Zbigniew
13. Możdżyński Bartosz
14. Nowiczenko Justyna
15. Orłowski Artur Stanisław
16. Ostrożańska Joanna
17. Panasiuk ( była Wiszniewska) Iwona
18. Poboży Marek Witold
19. Podrażka Dorota
20. Potocka Joanna
21. Rybak Agnieszka
22. Sajewska Sylwia
23. Sakowicz- Murawska Anna
24. Samoszuk Dariusz
25. Sulik Tomasz Józef
26. Sural Adam
27. Surel Alicja
28. Synoracki Krzysztof Roland
29. Twarowska Monika
30. Więsław Marta
31. Wilczewska Sylwia
32. Wilczyńska Urszula
33. Wojszko Rafał
34. Wrześniewska Joanna

Dziekan Andrzej Kaliński

 

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 pkt 1 a także
art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647
z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia
6 grudnia 2012 r. zmienionego uchwałą Nr 43/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. oraz § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie postanawia się skreślić z listy aplikantów radcowskich Pana Lecha Waniewskiego.

Dziekan Andrzej Kaliński

 

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. zmienionego uchwałą Nr 43/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się przerwę wakacyjną dla poszczególnych roczników aplikacji w 2015 r. w okresie od dnia 13 lipca 2015 r. do dnia 14 sierpnia 2015 r.

Dziekan Andrzej Kaliński

 

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 321 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. zmienionego uchwałą Nr 43/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały
nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się,
co następuje:

 

§ 1. Okresla się terminy płatności za szkolenie aplikantów w 2015 r.
1) I rata - w wysokości 2.712,50 zł w terminie do 28 lutego 2015 r.
2) II rata - w wysokości 2.712,50 zł w terminie do 31 maja 2015 r.

Dziekan Andrzej Kaliński

 

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 21 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. zmienionego uchwałą Nr 43/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały
nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się,
co następuje:

 

§ 1. Postanawia się wydać aplikantom radcowskim, którzy ukończyli III rok aplikacji zaświadczenia o ukończeniu aplikacji o następujacej treści:

„Zaświadczenie o ukończeniu aplikacji radcowskiej

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, działając na podstawie art. 52 ust. 1 i 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 21 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. zaświadcza, że aplikant radcowski ............................................................. ukończył aplikację radcowską odbywaną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku w latach ..........................".

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta