Uchwały Rady

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 507) w związku z § 19 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 13 kwietnia 2015r. postanawia się skreślić z listy aplikantów radcowskich Panią Paulinę Tomanek (APL-BL-130053).
Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 507) w związku z § 1 ust. 3, § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. w związku z art. 167 § 1 pkt 1 K.p.a. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W związku z wnioskiem Zbigniewa Waszkiewicza (BŁ/S/183) z dnia 18 lutego 2015r. stwierdza się wygaśnięcie uchwały nr 147/2006 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 29 pkt 1 w związkun z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 507) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 15 kwietnia 2015r. postanawia się skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Pana Sebastiana Sikorskiego (BŁ/947).

Dziekan Andrzej Kaliński

 

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 507) w związku z § 1 ust. 3, § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. w związku z art. 167 § 1 pkt 1 K.p.a. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W związku z wnioskiem Marcina Brzostka (BŁ/982) z dnia 14 stycznia 2015r. stwierdza się wygaśnięcie uchwały nr 223/2013 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 507) w związku z § 19 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 10 kwietnia 2015r. postanawia się skreślić z listy aplikantów radcowskich Panią Martę Orzechowską (APL-BL-120492).
Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta