Uchwały Rady

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej w związku z § 26 ust. 4 i § 2 ust. 1 Regulaminu prowadzenia list radców prawnych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz § 2 ust. 1, § 5 i § 23 pkt 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

             § 1. Postanawia się przenieść wpis Pani Anny Albińskiej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nr 278/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy oraz § 2 ust. 1, § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

             § 1. W załączniku do uchwały nr 386/2016 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie list radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Miasto_Białystok.docx

Miasto_Suwałki.docx

Miasto_Łomża.docx

Starostwo_Powiatowe_Białystok.docx

Starostwo_Powiatowe_Bielsk_Podlaski.docx

Starostwo_Powiatowe_Ełk.docx

Starostwo_Powiatowe_Giżycko.docx

Starostwo_Powiatowe_Gołdap.docx

Starostwo_Powiatowe_Grajewo.docx

Starostwo_Powiatowe_Hajnówka.docx

Starostwo_Powiatowe_Kolno.docx

Starostwo_Powiatowe_Mońki.docx

Starostwo_Powiatowe_Olecko.docx

Starostwo_Powiatowe_Pisz.docx

Starostwo_Powiatowe_Sejny.docx

Starostwo_Powiatowe_Siemiatycze.docx

Starostwo_Powiatowe_Sokółka.docx

Starostwo_Powiatowe_Suwałki.docx

Starostwo_Powiatowe_Wysokie_Mazowieckie.docx

Starostwo_Powiatowe_Węgorzewo.docx

Starostwo_Powiatowe_Zambrów.docx

Starostwo_Powiatowe_Łomża.docx

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 32aa Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 274/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Postanawia się wyróżnić i przyznać nagrody za najlepsze wyniki w roku szkoleniowym w postaci bezpłatnego udziału w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku w 2017 roku aplikantom radcowskim:

  1. Panu Pawłowi Gudel – I rok aplikacji
  2. Panu Pawłowi Kondratowiczowi – II rok aplikacji
  3. Pani Annie Fiłończuk – III rok aplikacji
  4. Pani Dominice Janiszewskiej – III rok aplikacji

 

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

            § 1. Wpisuje się Pana Mateusza Macieja Syczewskiego na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 321 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 274/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Określa się terminy płatności i wysokość opłaty za szkolenie aplikantów radcowskich w 2017 r. na kwotę 5.200 zł płatnej w następujący sposób:

  1. I rata- w wysokości 2.600,00 zł w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.
  2. II rata- w wysokości 2.600,00 zł w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta