Na podstawie art. 29 pkt 1 w związku z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcachprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącegozałącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zdnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie zdnia 22 maja 2015r. postanawia się skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstokuradcę prawnego Panią Ewę Czerwińską (BŁ/658).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta