Drukuj

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm..) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze śmiercią w dniu 24 października 2015 r. postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Annę Hoffman-Piceluk (BŁ 271).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz