Drukuj

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem z dnia 16 kwietnia 2018 r. postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Ryszarda Tomasza Archackiego (BŁ/Ł/48).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz