Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 października 2019 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00 odbędzie się szkolenie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich naszej Izby, którego tematem będą "Zmiany w procedurze cywilnej - postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające". Szkolenie poprowadzi Pan Mirosław Trzaska - Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku.

           Gdyby pojawiły się jakieś pytania lub zagadnienia, związane z tematyką szkolenia, które należałoby szczególnie omówić prosimy o przesłania pocztą elektroniczną na adres biura Izby.

           Czas trwania szkolenia - 5 godzin szkoleniowych. Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 10. Szkolenie zorganizowane jest w sali konferencyjnej Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2. Koszty szkolenia członków samorządu radcowskiego ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą elektroniczną lub telefonicznie pod nr (85) 744-50-94, (85) 746-03-89. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

           Jednocześnie w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem "Zmiany w procedurze cywilnej - postępowanie rozpoznawcze" prowadzonym przez SSO Leszka Ciulkina zostanie ono powtórzone już w listopadzie.

Jacek Klimowicz

Sekretarz OIRP w Białymstoku

 


 Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 października 2019 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00 odbędzie się szkolenie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich naszej Izby, którego tematem będą "Zmiany w procedurze cywilnej - postępowanie rozpoznawcze". Szkolenie poprowadzi Pan Leszek Ciulkin - Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku.

           Gdyby pojawiły się jakieś pytania lub zagadnienia, związane z tematyką szkolenia, które należałoby szczególnie omówić prosimy o przesłania pocztą elektroniczną na adres biura Izby.

           Czas trwania szkolenia - 5 godzin szkoleniowych. Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 10. Szkolenie zorganizowane jest w sali konferencyjnej Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2. Koszty szkolenia członków samorządu radcowskiego ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą elektroniczną lub telefonicznie pod nr (85) 744-50-94, (85) 746-03-89. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Jacek Klimowicz

Sekretarz OIRP w Białymstoku


Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 września 2019 r. (sobota) w godz. 10.00-14.00 odbędzie się szkolenie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich naszej Izby, którego tematem będzie "Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - aspekty praktyczne." Szkolenie poprowadzi Pani Ewa Kurowska - Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku.

           Gdyby pojawiły się jakieś pytania lub zagadnienia, związane z tematyką szkolenia, które należałoby szczególnie omówić prosimy o przesłania pocztą elektroniczną na adres biura Izby.

           Czas trwania szkolenia - 5 godzin szkoleniowych. Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 10. Szkolenie zorganizowane jest w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2a, II piętro. Koszty szkolenia członków samorządu radcowskiego ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą elektroniczną lub telefonicznie pod nr (85) 744-50-94, (85) 746-03-89. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Jacek Klimowicz

Sekretarz OIRP w Białymstoku

 


Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 września 2019 r. (sobota) w godz. 10.00-14.00 odbędzie się szkolenie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich naszej Izby, którego tematem będzie "Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Republice Białorusi - aspekty praktyczne." Szkolenie poprowadzi adwokat Irena Poleszczuk z Grodzieńskiej Obwodowej Rady Adwokackiej.

           Gdyby pojawiły się jakieś pytania lub zagadnienia, związane z tematyką szkolenia, które należałoby szczególnie omówić prosimy o przesłania pocztą elektroniczną na adres biura Izby.

           Czas trwania szkolenia - 5 godzin szkoleniowych. Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 10. Szkolenie zorganizowane jest w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2a, II piętro. Koszty szkolenia członków samorządu radcowskiego ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą elektroniczną lub telefonicznie pod nr (85) 744-50-94, (85) 746-03-89. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

           Jednocześnie informuję, iż w związku z dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego w październiku zostaną przeprowadzone szkolenia obejmujące powyższą tematykę.
           Zapraszam do udziału w szkoleniu.

 

 Jacek Klimowicz

Sekretarz OIRP w Białymstoku


Szkolenia organizowane przez KIRP znajdą Państwo na stronie: http://szkolenia.kirp.pl


Krajowa Rada Radców Prawnych przygotowała dla Radców Prawnych szkolenia przez internet . Jest to dodatkowa możliwość uzyskania punktów z tytułu doskonalenia zawodowego.

Szkolenia można znależć na stronie internetowej  http://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta