Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamia, że w dniach 19-21 października 2018 r. (piątek-niedziela) organizuje wspólnie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Łodzi sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w Pałacu i Folwarku w Łochowiektórego tematem będą:

Mobilność rynku pracy – zatrudnianie i delegowanie pracowników w ramach swobody przepływu pracowników i swobody świadczenia usług"  

Realizacja roszczeń pracowniczych-przedstawienie i omówienie wybranych zagadnień z orzecznictwa sądów"

Szkolenie poprowadzi SSR Tomasz Kałużny PhD

Program może ulec drobnym korektom (harmonogram w załączeniu).

Czas trwania szkolenia - 8 godzin szkoleniowych

Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 16       

Szkolenie jest odpłatne. Członkowie OIRP w Białystoku pokrywają koszt szkolenia w kwocie 500 zł, a członkowie pozostałych OIRP w kwocie 990 zł. 

Kwotę powyższą należy wpłacić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku nr 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001 lub w kasie OIRP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r. 

Na blankiecie przelewu należy też wpisać imię i nazwisko radcy/aplikanta oraz numer wpisu, którego wpłata dotyczy.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (maksymalnie 100 osób) o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat, przy czym z uwagi na konieczność uzyskania punktów szkoleniowych pierwszeństwo mają radcowie prawni.

Prosimy o wskazanie osoby, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w pokoju (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora, a dodatkowo uczestnik obciążony zostanie kosztami poniesionymi przez Izbę związanymi z jego udziałem. Zachęcamy do udziału w szkoleniu.

 

harmonogram_Łochów.docx

 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta