Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku informuje, że od 1 stycznia 2016 roku wysokość składki radcowskiej wynosi:

Składka podstawowa- w wysokości 100 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa 19zł miesięcznie a składka samorządowa 81 zł

Składka podstawowa bez ubezpieczenia - którą opłacają radcowie prawni nie wykonujący zawodu, w tym radcowie mający zawieszone prawo do wykonywania zawodu w wysokości 81 zł co stanowi składkę samorządową.

Składka obniżona - którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami wykonującymi zawód 61,00 zł, miesięcznie w tym składka ubezpieczeniowa 19 zł, a składka samorządowa 42,00 zł.

Składka emerytów i rencistów - którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami nie wykonującymi zawodu w wysokości 8 zł miesięcznie co stanowi składkę samorządową.

Aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 20 zł miesięcznie co stanowi składkę samorządową

Radcowie prawni którzy ukończyli 75 rok życia - i nie wykonują zawodu zwolnieni są z uiszczania składki członkowskiej poczynając od następnego miesiąca po miesiącu w którym ukończyli 75 rok życia.

Jednocześnie przypominam, że
składka członkowska powinna być płacona miesięcznie do końca każdego miesiąca, którego dotyczy.

Okręgowa Izba Radców Prawnych zobowiązana jest do miesięcznego odprowadzania składek na rzecz KRRP oraz ubezpieczenia. Nie opłacanie składek członkowskich w terminie powoduje, iż Izba pokrywa zaległe składki z własnych środków. Windykacja zaległych składek powoduje też generowanie dużych kosztów, a środki te mogłyby być wykorzystane na inne cele związane z działalnością samorządu.


Andrzej Kaliński
Dziekan Rady OIRP w Białymstoku

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta