Zatrudnię radcę prawnego


Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

radcy prawnego

w Departamencie Prawnym

 

Główne zadania:

·         sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zagadnień związanych z realizacją ustawowych zadań Funduszu,

·         opiniowanie i opracowywanie projektów umów oraz projektów regulacji związanych

z działalnością Funduszu oraz funkcjonowaniem rynku finansowego,

·         analiza regulacji unijnych związanych z działalnością Funduszu oraz funkcjonowaniem rynku finansowego.

Oczekiwania:

·         minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej instytucji finansowej lub organu administracji publicznej,

·         znajomość i doświadczenie w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych, prawa pracy, przepisów związanych z tworzeniem aktów prawnych (warunek konieczny),

·         znajomość prawa Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych,

·         znajomość języka angielskiego,

·         znajomość i doświadczenie w zakresie stosowania prawa spółek handlowych, prawa bankowego i prawa upadłościowego będą dodatkowymi atutami,

·         komunikatywność, samodzielność, umiejętność współpracy,

·         otwartość na zmiany i chęć do zajmowania się nowymi zagadnieniami.

Oferujemy:

·         unikalną szansę nabycia umiejętności i wiedzy praktycznej w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,

·         pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych,

·         dobrą atmosferę w pracy i możliwości rozwoju zawodowego,

·         prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 7 lipca 2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

.

                                                                     1.jpg                                                                                                                                  

Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne dla Klientów biznesowych, spełniające najwyższe profesjonalne standardy. Jeżeli chcesz do nas dołączyć – aplikuj.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Prawnik

Zakres zadań:

 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych Klientów kancelarii we współpracy z Zespołem adwokatów oraz radców prawnych,
 • przygotowanie projektów pism, opinii prawnych, dokumentów korporacyjnych oraz umów,
 • zastępstwo procesowe,
 • aktywne merytoryczne wsparcie prawników kancelarii.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej, przy obsłudze klientów biznesowych lub jako prawnik wewnętrzny w firmie budowlanej lub deweloperskiej
 • praktycznej znajomości prawa cywilnego i gospodarczego
 • znajomości procedury cywilnej;
 • znajomość procedury administracyjnej i prawa nieruchomości będzie dodatkowym atutem
 • umiejętności tworzenia i opiniowania umów oraz formułowania pism procesowych
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania, wielozadaniowości, dobrej organizacji pracy, zaangażowania w wykonywane zadania.

Oferujemy:

 • atrakcyjne modele wynagrodzenia, bez ograniczenia górnej kwoty
 • zatrudnienie w oparciu o uzgodnioną formę współpracy,
 • możliwość dynamicznego rozwoju zawodowego w obszarze obsługi prawnej biznesu,
 • stabilne zatrudnienie i możliwość stałej współpracy z prężnie rozwijającą się firmą,
 • dobrą atmosferę pracy w młodym energicznym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila wpisując numer referencyjny: Pr/DW/02/04/2021

 

 

Do załączonego CV proszę dołączyć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesyłanej aplikacji i załączonych dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko prawnika Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie. Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli zostaną niezwłocznie usunięte i nie wezmą udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli życzy sobie Pani / Pan, abyśmy zachowali Pani / Pana dokumenty aplikacyjne także na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o dołączenie również następującej klauzuli: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych przez Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka. na potrzeby przyszłych rekrutacji na stanowisko prawnika lub stanowiska pokrewne”. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia którejkolwiek z powyższych zgód. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka  z siedzibą  w Warszawie (00-764 Warszawa) przy ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 76, posiadająca NIP: 7431832743 oraz REGON: 280623899 (dalej jako „Administrator”). Pani / Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych Administrator przetwarzał będzie do celów rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, do momentu jej cofnięcia, zakończenia procesu rekrutacji lub – jeżeli wyraził(a) Pan / Pani zgodę na przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji - do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokumenty aplikacyjne zostały złożone. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane także w celu zawarcia umowy, jeżeli proces rekrutacji zakończy się pozytywnie. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, takim jak firmy księgowe bądź podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne. Administrator nie będzie przekazywał Pani / Pana danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych, prostowania tych danych lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W celu wykonania któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres: Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka, ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 76, 00-764 Warszawa. Podanie danych osobowych do celów rekrutacji jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 76 909 z dnia 13 kwietnia 2021r.

ważne do: 26 kwietnia 2021r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

radca prawny

w Departamencie Nadzoru I

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa

 

ADRES URZĘDU:

Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Koordynuje w Departamencie proces przygotowywania oraz opiniowania protokołów walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników oraz uchwał tych organów
 • Opracowuje opinie prawne, w szczególności związane z realizacją polityki właścicielskiej Skarbu Państwa
 • Opiniuje pod względem prawnym projekty umów i projekty zmian umów oraz innych aktów zawierających oświadczenia woli Ministra
 • Opiniuje pod względem prawnym projekty decyzji administracyjnych oraz projekty zgód, oświadczeń
  i innych aktów decyzyjnych Ministra
 • Koordynuje w Departamencie proces opiniowania i opiniuje akty wewnętrzne Departamentu i Ministerstwa, w szczególności przygotowuje i aktualizuje wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu
 • Występuje na wniosek Dyrektora Departamentu w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach
  z udziałem Ministra jako organu administracji publicznej oraz jako statio fisci Skarbu Państwa
 • Uczestniczy w spotkaniach prowadzonych w Departamencie lub w Ministerstwie w celu udzielania wsparcia prawnego

KOGO POSZUKUJEMY

POTRZEBNE CI BĘDĄ (WYMAGANIA NIEZBĘDNE):

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w zakresie obsługi prawnej organów administracji publicznej lub podmiotów gospodarczych
 • Posiadanie uprawnień zawodowych radcy prawnego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość przepisów prawa spółek handlowych
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość ustawy Kodeks cywilny i orzecznictwa sądów w tym zakresie
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych
 • Umiejętność analizy złożonych procesów i dokonywania ich oceny
 • Umiejętność obsługi programów prawniczych (np. Lex, Legalis)
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, w tym umiejętność wypracowania i prezentacji własnego stanowiska, umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

CO OFERUJEMY

 

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Stojaki na rowery
 • Miejsce do odświeżenia się

 

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

WARUNKI PRACY

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca przy komputerze. Praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

- miejsce pracy: VI p.,

- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Prześlij odręcznie podpisane i opatrzone datą wymagane oświadczenia, wypełnione zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie MAP: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami
 • Podaj w swojej ofercie nr telefonu oraz/lub adres poczty elektronicznej.
 • Kandydaci/kandydatki, spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.

 

 

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)

 

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji
  i Nauki lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zawodowych radcy prawnego
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOŁĄCZ, JEŚLI POSIADASZ (DOKUMENTY DODATKOWE)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

 

APLIKUJ DO:

Aplikuj mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 76 909

lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ogłoszenie nr 76 909” na adres:

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DNI-11”

Aplikacje można również przesyłać przez ePUAP lub składać osobiście w kancelarii MAP: Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (22) 695-88-51

lub mailowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 kwietnia 2021r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”, Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36/Wspólna 6.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, a w przypadku decyzji o zatrudnieniu również w powyższym celu o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/y odrębnie.
 4. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z przepisami ustaw: z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r., poz. 464), a także w zakresie przekraczającym art. 22ˡ Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO, tj. wyrażonej zgody. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz podmiotom z którymi Ministerstwo Aktywów Państwowych zawarło umowę powierzenia w zakresie świadczonych przez nie na rzecz Ministerstwa usług.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe przekazane w toku naboru będą przechowywane przez okres jego trwania oraz wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. W przypadku braku zatrudnienia przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu nastąpi ich usunięcie.
 8. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w sytuacjach przewidzianych prawem. Wymienione prawa mogą być ograniczone, w sytuacji, gdy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego, np. prawo do usunięcia danych przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 12. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

obraz_2021-01-12_113452.png

Centrum Rozwodowe Kobieta i Rozwód Oddział w Olsztynie nawiąże długoterminową współpracę z Prawnikiem o specjalizacji ,,Prawo rodzinne’’ na terenie Białegostoku i okolic. Warunkiem jest długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i odniesione sukcesy w tej dziedzinie.

Głównym zadaniem będzie sporządzanie pism procesowych, wniosków, reprezentacja w sądzie, kreatywność i pomysłowość w działaniach.

Zapewniam stałą pracę i napływ nowych klientów.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Radców Prawnych Żmijewski&Żmijewska sc

z siedzibą w Warszawie

 1. Powstańców Śląskich 108a/15

www.zmijewski.waw.pl

tel: 22 436 03 76

 

 

w celu sprawowania bieżącej opieki prawnej nad naszym Klientem prowadzącym działalność na terenie gminy Ostrów Mazowiecka

nawiąże stałą współpracę z Adwokatem, Radcą Prawnym, Aplikantem radcowskim lub adwokackim

w pełnym wymiarze

 

 

 

OCZEKIWANIA

 1. doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców,
 2. mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi inwestycji budowlanych,
 3. umiejętność samodzielnego, kreatywnego myślenia,
 4. znajomość języka angielskiego,
 5. rzetelne i sumienne podejście do wykonywanych obowiązków.

 

OFERUJEMY

 1. zdobywanie nowych doświadczeń w dużej organizacji,
 2. pracę w przyjaznym środowisku pracy,
 3. atrakcyjne, stabilne warunki współpracy.

 

OFERTY

z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji należy składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wybór zostanie dokonany na podstawie wstępnej selekcji aplikacji, zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne wybranych kandydatów.

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych z siedzibą w Olsztynie wygrała konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Piskim i w Powiecie Giżyckim (okres realizacji zadania od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.). wg następującego harmonogramu:

1)     Punkt w Powiecie Piskim zlokalizowany w Białej Piskiej w Zespole Szkół nr 1, w poniedziałek i wtorek w godz. 11.00-15.00, w środę, w czwartek i w piątek w godz. 10.00-14.00

2)     Punkt w Powiecie Giżyckim- zlokalizowany w:

- Miłkach w Ośrodku Kultury, w poniedziałek w godz. od 10.00 do 14.00,

- Kruklankach w Urzędzie Gminy, w środę w godz. od 9.00 do 13.00,

- Wydminach w Urzędzie Gminy, w czwartek w godz. od 8.00 do 12.00,

- Rynie w Urzędzie Miasta i Gminy, we wtorek i piątek w godz. od 9.00 do 13.00

Fundacja nawiąże współpracę w zakresie obsługi ww. punktu/punktów z radcą prawnym, adwokatem, aplikantem radcowskim lub adwokackim, doradcą obywatelskim lub mgr. prawa z trzyletnim doświadczeniem. Rozliczenie na podstawie faktury VAT (ewentualnie rachunku w przypadku osób nieprowadzących działalności gosp.). Kontakt pod nr. tel. 606295558, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej podejmie stałą współpracę z radcą prawnym lub aplikantem radcowskim.

CV proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje radcy prawnego do obsługi prawnej w Wydziale Obsługi Prawnej Oddziału w Białymstoku, więcej szczegółów pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/podlaskie/bialystok/radca-prawny,70674,v7 .

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta