Drukuj
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o nowej organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku obowiązującej od 5 maja 2021 roku.

Z tym dniem wznawia się przyjmowanie interesantów w Biurze Podawczym i Czytelni Akt w godzinach 8:00 - 15:00 oraz w Kasie Sądu w godzinach 9:00-13:00 w pełnym zakresie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Osoby wchodzące do siedziby Sądu są zobowiązane do: zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk, poddania się badaniu temperatury ciała.

Obowiązujące zarządzenia Prezesa NSA i Prezesa WSA w Białymstoku oraz więcej informacji, w tym zasady udostępniania akt w czytelni akt Sądu, są dostępne na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej znajdującej się pod adresem: http://bip.bialystok.wsa.gov.pl.

         

Łączę wyrazy szacunku,

          Wiceprezes

Rzecznik Prasowy

WSA w Białymstoku

sędzia Andrzej Melezini