Drukuj
Kategoria: Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

 

 

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,  w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamiam o szkoleniach jednodniowych dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, które odbywać się będą zdalnie na platformie ZOOM na linku otrzymanym w mailu.

18 maja 2021r. ( wtorek) godz. 16 00-1800

Podczas szkolenia opowiemy o:

Prelegentki:

Agnieszka Krysik, radca prawny, założycielka kancelarii prawnej KRYSIKLAW, współzałożycielka LT BOX  sp. z o.o. (www.zgromadzenia.online ), od 2009 r. współautorka komentarza do Kodeksu spółek handlowych Wydawnictwa CH Beck w zakresie walnego zgromadzenia (w tym e-zgromadzenia) oraz rady nadzorczej spółki akcyjnej. Doradza w obszarze korporacyjnym, sukcesyjnym, reorganizacyjnym, M&A, firmom rodzinnym, grupom kapitałowym, prywatnej przedsiębiorczości, Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych, Business Centre Club.

Kamila Kurkowska, współzałożycielka LT BOX sp. z o.o. (www.zgromadzenia.online), prezeska Fundacji Women in Law, ambasadorka European Legal Tech Association w Polsce, sędzia i mentorka podczas Global Legal Hackaton 2020, nominowana do nagrody European Women in Legal Tech, oraz dyrektorka zarządzająca firmy Firemind. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach Deloitte, Harward Business Review i RSM Poland.

Czas trwania szkolenia - 2,5 godziny szkoleniowe . Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 5.

 

20 maja 2021r. ( czwartek) w godz. 16 30 - 19 00

Bitcoin i Blockchain – podstawy dla prawników.

Podstawowe pojęcia:

- łańcuch bloków

- kryptoaktywa

- token

- sprytny Kontrakt

Technologia Blockchain, Smart Contrakty i ich zastosowanie:

- praktyczne zastosowanie nowych technologii

- smart contracts jako umowa

Bitcoin i inne kryptowaluty:

- zasady działania

- zagrożenia związane z kryptowalutami

Regulacje prawne:

- kryptowaluty w prawie polskim i unijnym

Szkolenie poprowadzi Jacek Harasimowicz - radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Harasimowicz i Wspólnicy sp.k.

Od 2019r. wspiera pro bono osoby poszkodowane w wyniku upadku giełdy kryptowalut.

BitMarket.pl.  Miłośnik technologii blockchain oraz smart kontraktów. Opracowuje metody tokenizacji nieruchomości, doradza m.in. w zakresie AML oraz KYC. Współpracuje z portalem bithub.pl oraz VETO Academy. Ekspert w Cloud Community Europe Polska.

Czas trwania szkolenia - 3 godziny szkoleniowe . Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 6.

25 maja 2021r. ( wtorek) w godz. 16 00 - 2000

 

Zagadnienia praktyczne przy stosowaniu nowego Prawa Zamówień Publicznych

- Szymon Pszczółka

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, kierownik Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca i trener z wieloletnim dorobkiem. W latach 2002-2011 pełnił funkcję konsultanta JM Rektora UwB do spraw zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe: uczestniczył w pracach kilkudziesięciu komisji przetargowych, reprezentował strony w wielu postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor licznych opinii prawnych, specyfikacji, regulaminów, audytów.

Czas trwania szkolenia - 5 godzin szkoleniowych . Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 10.

27 maja 2021r. ( czwartek) w godz. 16 00 - 18 00

Kontrola działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych w świetle przepisów prawa przedsiębiorców.

Temat wystąpienia będzie prowadzony w oparciu o przykłady z konkretnych spraw/wniosków skierowanych do Biura Rzecznika MŚP oraz aktualne orzecznictwo sądowe. Prowadzący szkolenia:

Jacek Cieplak – adwokat, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Specjalizuje się w procedurze karnej oraz administracyjnej. Sprawuje nadzór nad Wydziałem Interwencyjno-Procesowym, Wydziałami Terenowymi Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz koordynuje współpracę Biura z organizacjami pracodawców, urzędami państwowymi oraz uczelniami wyższymi.

Paweł Chrupek – radca prawny. Specjalizuje się w prawie procesowym. W Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców koordynuje merytorycznie prace Wydziału Interwencyjno-Procesowego. Reprezentuje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz TSUE.

Czas trwania szkolenia - 2,5 godziny szkoleniowe . Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 5.

29 maja 2021r. ( sobota) w godz. 10 00 - 14 00

Prawo Budowlane po zmianach - wybrane zagadnienia

Sszkolenie poprowadzi dr Tomasz Filipowicz - radca prawny, specjalista z zakresu prawa budowlanego, współautor licznych komentarzy do ustaw z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz tematów pokrewnych.

Czas trwania szkolenia - 5 godzin szkoleniowych . Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 10.

Koszty szkolenia członków samorządu radcowskiego ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku.

 

 

Zapraszam do udziału w szkoleniach

Przemysław Ślepowroński

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego i promocji