Drukuj
Kategoria: Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamiam,  że w dniach 21-23 października 2021 r. (czwartek-sobota) organizujemy sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne hotelu ALBATROS w Serwach, którego tematem będzie „Skarga do WSA i postępowanie przed sądem I instancji - wybrane aspekty” - zajęcia poprowadzi SWSA Andrzej Melezini, a także „Blockchain to nie tylko kryptowaluty. Aspekty prawne technologii NFT (non-fungible token).” - zajęcia poprowadzi r.pr. Jacek Harasimowicz, ponadto dr Halina Sierocka zaprezentuje program do nauki prawniczego języka angielskiego „LEXEN Legal English Online Course". Szczegółowy program uczestnicy otrzymają w późniejszym terminie.

Czas trwania szkolenia - 10 godzin szkoleniowych

Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych -20.

Szkolenie jest odpłatne. Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia w kwocie 450 zł. Pozostały koszt pokrywa OIRP w Białymstoku.

Kwotę powyższą należy wpłacić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku nr 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001  lub w kasie OIRP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 r.

Na blankiecie przelewu należy też wpisać imię i nazwisko radcy/aplikanta, którego wpłata dotyczy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (maksymalnie 100 osób) o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat, przy czym z uwagi na konieczność uzyskania punktów szkoleniowych pierwszeństwo mają radcowie prawni. Prosimy o wskazanie osoby, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w pokoju dwuosobowym lub na życzenie w pokoju 3 osobowym.

Istnieje opcja zakwaterowania w pokoju jednoosobowym, jednak wiąże się to z dopłatą 100 zł,

Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora.

Możliwe jest również nieodpłatne skorzystanie z uczestnictwa w zajęciach/wykładach bez noclegu i wyżywienia.

Zapraszam do udziału w szkoleniu.

Przemysław Ślepowroński

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego i promocji