WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku

(sporządzony w wykonaniu Ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym - Dz.U. Nr 123, póz. 849)

PLIK DO POBRANIA:

Wykaz_lekarzy_SO_24.02.2020.doc

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta