Oferta adresowana do aplikantów radcowskich. Pakiet zawiera jeden dostęp on-line Systemu Informacji Prawnej Lex dla Aplikanta.

System charakteryzuje się codzienną aktualizacją, w związku z tym mają Państwo bieżący dostęp do codziennie dołączanych nowych dokumentów, a co za tym idzie – do najnowszego stanu prawnego.

Moduł LEX Komentarze obejmuje cały system prawa – znajdą Państwo tutaj cały dotychczasowy dorobek Wydawnictwa WoltersKluwer – aktualnie program zawiera ponad 1100 pełnych tekstów Komentarzy. Wśród Komentarzy dostępnych w ramach oferty znajdują się również aktualizowane kwartalnie komentarze bieżące – dokumenty dostępne na rynku tylko w SIP LEX.

Dodatkowo do Systemu LEX zostały dołączone moduły 300 Komentarzy i 700 Monografii Wydawnictwa LexisNexis z prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, handlowego, konsumenckiego, bankowego, spółdzielczego, rynku kapitałowego, zamówień publicznych, upadłościowego, własności przemysłowej, intelektualnej i prawa prasowego m.in.:

· T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

· J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz

· J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz

· M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

· K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

· M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz

· T. Siemiątkowski (red.), R. Potrzeszcz (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz

· T. Ereciński, Apelacja w postepowaniu cywilnym

· H.Pietrzkowski Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

· G.Bieniek, S.Rudnicki Nieruchomości. Problematyka prawna

Jedno stanowisko programu w wersji on-line dostępne jest dla Państwa:
- dla 12 miesięcy abonamentu koszt wynosi od 79,95 zł brutto miesięcznie

Płatność:

Miesięczne/kwartalne nieoprocentowane raty lub

Jednorazowa opłata w terminie 21 dni faktury roczne

Kontakt:

Rafał Witkowski

Doradca Klienta Segment Prawo i Instytucje Publiczne

tel. +48 728 323717

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta