Komunikaty

1)
I roku 2019 „ Prawo cywilne – termin dodatkowy – 9 grudnia 2019r. godz. 9,00

I roku 2019 „ Prawo cywilne – termin poprawkowy- 9 grudnia 2019r. godz. 9,00

I roku 2019 „ Postępowanie cywilne” – termin dodatkowy –16 grudnia 2019r. godz. 9,00

I roku 2019 „ Postępowanie cywilne” – termin poprawkowy- 16 grudnia 2019r. godz. 9,00

2)

II rok 2019 „ Prawo karne (...) – termin poprawkowy dodatkowy – 9 grudnia 2019r. godz. 9,00

II rok 2019 „ Prawo spółek handlowych (...) ” – termin dodatkowy – 28 listopada 2019r. godz. 9,00

II rok 2019 „ Prawo spółek handlowych (...) ” – termin poprawkowy- 28 listopada 2019r. godz. 9,00

II rok 2019 „ Prawo gospodarcze” – – termin dodatkowy – 9 grudnia 2019r. godz. 12,30

II rok 2019 „ Prawo gospodarcze” – – termin poprawkowy- 9 grudnia 2019r. godz. 12,30

3)

III rok 2019 „ Prawo administracyjne (...) – termin poprawkowy dodatk.- 9 grudnia 2019r. godz. 9,00

1)
a) I roku 2019 „ Prawo cywilne ” – 18 listopada 2019 r. godz. 9.00

b) I roku 2019 „ Postępowanie cywilne” – 2 grudnia 2019 r. godz. 9.00

2)

a) II rok 2019 „ Prawo karne, postępowanie karne (...) – termin dodatkowy – 15 listopada 2019 r. godz. 9 00

b) II rok 2019 „ Prawo karne, postępowanie karne (...) – termin poprawkowy – 15 listopada 2019 r. godz. 9 00

c) II rok 2019 „ Prawo gospodarcze” – 25 listopada 2019 r. godz. 8.00

d) II rok 2019 „ Prawo spółek handlowych (...) ” – 8 listopada 2019 r. godz. 9 00

3)
a) III rok 2019 „ Prawo administracyjne (...) – termin dodatkowy– 15 listopada 2019 r. godz. 9 00

  • I rok aplikacji:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 26 sierpnia 2019r. od godz. 830

  • II rok aplikacji:

Prawo rodzinne i opiekuńcze – 19 sierpnia 2019r. godz. 9 00

  • III rok aplikacji:

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja
i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – 26 sierpnia 2019 r. od godz. 1200

  • I rok aplikacji:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 1 – 2 lipca 2019 r. od godz. 800

  • II rok aplikacji:

Prawo rodzinne i opiekuńcze – 28 czerwca 2019r. godz. 1230

  • III rok aplikacji:

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja
i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – 3 lipca 2019 r. godz. 800

http://kirp.pl/aplikacja/regulamin-i-program-aplikacji/

UCHWAŁA Nr 155/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu aktów pranych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2018

http://bibliotekakirp.pl/items/show/740

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta