Drukuj

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 26 sierpnia 2019r. od godz. 830

Prawo rodzinne i opiekuńcze – 19 sierpnia 2019r. godz. 9 00

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja
i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – 26 sierpnia 2019 r. od godz. 1200