Drukuj

1)
a) I roku 2019 „ Prawo cywilne ” – 18 listopada 2019 r. godz. 9.00

b) I roku 2019 „ Postępowanie cywilne” – 2 grudnia 2019 r. godz. 9.00

2)

a) II rok 2019 „ Prawo karne, postępowanie karne (...) – termin dodatkowy – 15 listopada 2019 r. godz. 9 00

b) II rok 2019 „ Prawo karne, postępowanie karne (...) – termin poprawkowy – 15 listopada 2019 r. godz. 9 00

c) II rok 2019 „ Prawo gospodarcze” – 25 listopada 2019 r. godz. 8.00

d) II rok 2019 „ Prawo spółek handlowych (...) ” – 8 listopada 2019 r. godz. 9 00

3)
a) III rok 2019 „ Prawo administracyjne (...) – termin dodatkowy– 15 listopada 2019 r. godz. 9 00