1)
I roku 2019 „ Prawo cywilne – termin dodatkowy – 9 grudnia 2019r. godz. 9,00

I roku 2019 „ Prawo cywilne – termin poprawkowy- 9 grudnia 2019r. godz. 9,00

I roku 2019 „ Postępowanie cywilne” – termin dodatkowy –16 grudnia 2019r. godz. 9,00

I roku 2019 „ Postępowanie cywilne” – termin poprawkowy- 16 grudnia 2019r. godz. 9,00

2)

II rok 2019 „ Prawo karne (...) – termin poprawkowy dodatkowy – 9 grudnia 2019r. godz. 9,00

II rok 2019 „ Prawo spółek handlowych (...) ” – termin dodatkowy – 28 listopada 2019r. godz. 9,00

II rok 2019 „ Prawo spółek handlowych (...) ” – termin poprawkowy- 28 listopada 2019r. godz. 9,00

II rok 2019 „ Prawo gospodarcze” – – termin dodatkowy – 9 grudnia 2019r. godz. 12,30

II rok 2019 „ Prawo gospodarcze” – – termin poprawkowy- 9 grudnia 2019r. godz. 12,30

3)

III rok 2019 „ Prawo administracyjne (...) – termin poprawkowy dodatk.- 9 grudnia 2019r. godz. 9,00

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta