Harmonogram szkoleń XI-XII 2023

Harmonogram szkoleń XI-XII 2023

 

  • 8.11.2023 (środa) w godz. 17 – 19.30 „Prawne aspekty sztucznej inteligencji” – 6 pkt. szkoleniowych

 wykład online poprowadzi r.pr. dr Damian Flisak, który posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne, teoretyczne oraz regulacyjne w zakresie stosowania prawa zwłaszcza prawa nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako wykładowca na warszawskich uczelniach wyższych, w tym ALK, IP PAN, PJATK, również w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

  • w dniach 16 – 18 listopada b.r. w Rynie w Hotelu Zamek Ryn przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:

16.11.2023 (czwartek) w godz. 16 – 18 „Doręczenia w postępowaniu cywilnym” oraz „Zmiany k.p.c. wprowadzone ustawą z 7 lipca 2023 r.”

 17.11.2023 (piątek) w godz. 10 – 14 „Pozew, wniosek o zabezpieczenie, apelacja i skarga kasacyjna w tzw. sprawach frankowych”  

 wykład poprowadzi SSA w Gdańsku Teresa Karczyńska-Szumilas

 17.11.2023 (piątek) w godz. 15 – 18 „Wybrane elementy prawa zamówień publicznych” i

 18.11.2023 (sobota) w godz. 9 – 12 „Podstawy wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowanie przed KIO”

 wykład poprowadzi  r. pr. Anna Packo, która posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych zdobyte m.in. w trakcie pracy dla instytucji zamawiającej, w Departamencie Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletniego orzekania w Krajowej Izbie Odwoławczej (2007-2022). W latach 2017-2021 członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

 Za szkolenie przysługuje 40 pkt. szkoleniowych

 

  • 6.12.2023 (środa) w godz. 17 – 19.30 „Doręczenia komornicze i elektroniczne po nowelizacjach Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonych ustawami z dnia 9 marca 2023 r. i  7 lipca 2023 r.”

– 6 pkt. szkoleniowych

 wykład online poprowadzi SSO w Lublinie Piotr Jakubiec

  • 13.12.2023 (środa) w godz. 17 – 19.30 „Przedawnienie roszczeń”

– 6 pkt. szkoleniowych

wykład online poprowadzi SSO w Lublinie Piotr Jakubiec., wykład będzie obejmował zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2459). Przerwanie i zawieszenia biegu przedawnienia według znowelizowanych przepisów: wpływ mediacji na bieg przedawnienia oraz postępowanie pojednawcze; Relację nowych przepisów o zawieszeniu biegu przedawnienia do regulacji zawartej w art. 123 § 1 k.c.; Instrumenty wstrzymujące bieg terminu przedawnienia: tj. zawieszenie i przerwa biegu przedawnienia; Wpływ regulacji prawnych związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego na bieg terminu przedawnienia tj. siły wyższej a także wstrzymanie wymiaru sprawiedliwości jako przykład siły wyższej.

  • 16.12.2023 (sobota) w godz. 10 – 15.00 „Zasady sporządzania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.”- 14 pkt. szkoleniowych. 

wykład stacjonarnie w siedzibie OIRP przy ul. Przejazd 2 oraz online poprowadzi SNSA w Warszawie Piotr Pietrasz

Link do szkoleń online:

https://zoom.us/j/9540527144?pwd=bXFtVGJraW1RRWJ0TFoxQ3lmSi8rZz09

PIN: 123456

 

grudzień 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1st grudzień
Brak wydarzeń
Events for 2nd grudzień
Brak wydarzeń
Events for 3rd grudzień
Brak wydarzeń
4
5
6
7
8
9
10
Events for 4th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 5th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 6th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 7th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 8th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 9th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 10th grudzień
Brak wydarzeń
11
12
13
14
15
16
17
Events for 11th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 12th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 13th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 14th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 15th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 16th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 17th grudzień
Brak wydarzeń
18
19
20
21
22
23
24
Events for 18th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 19th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 20th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 21st grudzień
Brak wydarzeń
Events for 22nd grudzień
Brak wydarzeń
Events for 23rd grudzień
Brak wydarzeń
Events for 24th grudzień
Brak wydarzeń
25
26
27
28
29
30
31
Events for 25th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 26th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 27th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 28th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 29th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 30th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 31st grudzień
Brak wydarzeń
1
2
3
4
5
6
7
Menu