Aktualności

UWAGA zmiana terminu szkolenia !!!!!!

Jurysdykcja z elementem transgranicznym, prawo materialne właściwe do stosowania przy alimentach, dowody w postępowaniu transgranicznym” - wykład z zajęciami warsztatowymi SSO Sylwia Jastrzemska (SO we Wrocławiu, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury)

7 XII i 13 XII 2021 (poniedziałek); godz. 16.00 - 19.00 (online)

Jednocześnie przypominamy o szkoleniu z Piotrem Zimmermanem w dniu 4 XII 2021r.

Zapraszam do udziału w szkoleniu.

Przemysław Ślepowroński

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego i promocji

Harmonogram szkoleń na IV kwartał 2021 r. OIRP w Białymstoku:

 

Strategia ochrony marki i wzorów przemysłowych” - r. pr. Ewa Gryc-Zerych

25 XI 2021 (czwartek); godz. 16.00 -18.00;

( online )

Postępowanie karne ze szczególnym uwzględnieniem środków odwoławczych

- SSA Alina Kamińska

27 XI 2021 (sobota) godz. 10.00 - 14.00;

( szkolenie stacjonarne w siedzibie OIRP w Białymstoku, ul. Przejazd 2a )

Upadłość konsumencka w praktyce profesjonalnego pełnomocnika

- radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Piotr Zimmerman

4 XII 2021 (sobota); godz. 9.00 - 17.00;

( online )

Jurysdykcja z elementem transgranicznym, prawo materialne właściwe do stosowania przy alimentach, dowody w postępowaniu transgranicznym” - wykład z zajęciami warsztatowymi SSO Sylwia Jastrzemska (SO we Wrocławiu, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury)

6 XII i 13 XII 2021 (poniedziałek); godz. 16.00 - 19.00

( online )

Link do szkolenia będzie przesłany mailem!

Zapraszam do udziału w szkoleniu.

Przemysław Ślepowroński

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego i promocji

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamiam,  że w dniach 21-23 października 2021 r. (czwartek-sobota) organizujemy sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne hotelu ALBATROS w Serwach, którego tematem będzie „Skarga do WSA i postępowanie przed sądem I instancji - wybrane aspekty” - zajęcia poprowadzi SWSA Andrzej Melezini, a także „Blockchain to nie tylko kryptowaluty. Aspekty prawne technologii NFT (non-fungible token).” - zajęcia poprowadzi r.pr. Jacek Harasimowicz, ponadto dr Halina Sierocka zaprezentuje program do nauki prawniczego języka angielskiego „LEXEN Legal English Online Course". Szczegółowy program uczestnicy otrzymają w późniejszym terminie.

Czas trwania szkolenia - 10 godzin szkoleniowych

Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych -20.

Szkolenie jest odpłatne. Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia w kwocie 450 zł. Pozostały koszt pokrywa OIRP w Białymstoku.

Kwotę powyższą należy wpłacić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku nr 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001  lub w kasie OIRP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 r.

Na blankiecie przelewu należy też wpisać imię i nazwisko radcy/aplikanta, którego wpłata dotyczy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (maksymalnie 100 osób) o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat, przy czym z uwagi na konieczność uzyskania punktów szkoleniowych pierwszeństwo mają radcowie prawni. Prosimy o wskazanie osoby, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w pokoju dwuosobowym lub na życzenie w pokoju 3 osobowym.

Istnieje opcja zakwaterowania w pokoju jednoosobowym, jednak wiąże się to z dopłatą 100 zł,

Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora.

Możliwe jest również nieodpłatne skorzystanie z uczestnictwa w zajęciach/wykładach bez noclegu i wyżywienia.

Zapraszam do udziału w szkoleniu.

Przemysław Ślepowroński

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego i promocji

Krajowa Izba Radców Prawnych po raz pierwszy organizuje Turniej Arbitrażowy dla Aplikantów Radcowskich, którego celem jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o arbitrażu oraz wzrost świadomości prawnej w zakresie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, kształtowanie postaw szacunku do prawa oraz jego przestrzegania. Wydarzenie to zostało objęte patronatem dziennika „Rzeczypospolita”.

Turniej Arbitrażowy to prestiżowy w środowisku prawniczym konkurs polegający na symulacji rozprawy arbitrażowej. W zmaganiach udział wezmą czteroosobowe drużyny, reprezentowane przez aplikantów radcowskich. Podczas Turnieju uczestnicy przygotowują pisma - sporządzają pozew i odpowiedź na pozew na podstawie kazusu konkursowego, który inspirowany jest realnymi postępowaniami arbitrażowymi. W finałowym starciu aplikanci wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy oraz reprezentują strony rozpraw. Zmagania drużyn oceniane są przez 3 osobowe składy jurorów – arbitrów i praktyków arbitrażu.

Turniej Arbitrażowy pozwoli aplikantom na praktyczne wykorzystanie wiedzy o postępowaniach arbitrażowych i będzie doskonałą okazją do kształtowania i sprawdzenia swoich umiejętności występowania przed sądami, w szczególności arbitrażowymi.

Rejestracja rozpoczyna się  6 września i potrwa do 1 października 2021 roku.

Regulamin oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie turnieju https://turniejarbitrazowy.kirp.pl

Szanowni Państwo,
 
dzięki uprzejmosci Okręgowej Rady Adwokackiej informuję, że jest możliwość odbycia szkolenia, którego celem jest nadanie uczestnikom uprawnień mediatora w następujących terminach:

29-30 maj 2021 r. oraz 26-27 czerwca 2021 r.

Uzyskanie certyfikatu mediatora jest warunkowane uczestnictwem w obu podanych powyżej terminach łącznie.

Decyduje kolejność zgloszeń. Dostępnych jest tylko 11 miejsc.

 

Koszt kursu wynosi 600,00 zł plus VAT.
Osoby chętne proszę o zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do poniedziałku włącznie tj. 24 maja 2021r.
 
 

Przemysław Ślepowroński

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego i promocji


Szanowne Koleżanki i Koledzy

Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

 

 

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,  w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamiam o szkoleniach jednodniowych dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, które odbywać się będą zdalnie na platformie ZOOM na linku otrzymanym w mailu.

18 maja 2021r. ( wtorek) godz. 16 00-1800

Podczas szkolenia opowiemy o:

  • środowisku prawnym zdalnych posiedzeń organów spółek
  • wymogach dla skuteczności i ważności uchwał podjętych zdalnie
  • regulaminach odbywania zgromadzeń zdalnych oraz sposobie ich przyjęcia
  • sposobie zapewnienia tajnego głosowania
  • protokołowaniu zdalnych posiedzeń
  • rozwiązaniach technologicznych wraz z prezentacją jednego z nich (platforma zgromadzenia.online) przeprowadzimy symulację e-zgromadzenia.

Prelegentki:

Agnieszka Krysik, radca prawny, założycielka kancelarii prawnej KRYSIKLAW, współzałożycielka LT BOX  sp. z o.o. (www.zgromadzenia.online ), od 2009 r. współautorka komentarza do Kodeksu spółek handlowych Wydawnictwa CH Beck w zakresie walnego zgromadzenia (w tym e-zgromadzenia) oraz rady nadzorczej spółki akcyjnej. Doradza w obszarze korporacyjnym, sukcesyjnym, reorganizacyjnym, M&A, firmom rodzinnym, grupom kapitałowym, prywatnej przedsiębiorczości, Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych, Business Centre Club.

Kamila Kurkowska, współzałożycielka LT BOX sp. z o.o. (www.zgromadzenia.online), prezeska Fundacji Women in Law, ambasadorka European Legal Tech Association w Polsce, sędzia i mentorka podczas Global Legal Hackaton 2020, nominowana do nagrody European Women in Legal Tech, oraz dyrektorka zarządzająca firmy Firemind. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach Deloitte, Harward Business Review i RSM Poland.

Czas trwania szkolenia - 2,5 godziny szkoleniowe . Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 5.

 

20 maja 2021r. ( czwartek) w godz. 16 30 - 19 00

Bitcoin i Blockchain – podstawy dla prawników.

Podstawowe pojęcia:

- łańcuch bloków

- kryptoaktywa

- token

- sprytny Kontrakt

Technologia Blockchain, Smart Contrakty i ich zastosowanie:

- praktyczne zastosowanie nowych technologii

- smart contracts jako umowa

Bitcoin i inne kryptowaluty:

- zasady działania

- zagrożenia związane z kryptowalutami

Regulacje prawne:

- kryptowaluty w prawie polskim i unijnym

Szkolenie poprowadzi Jacek Harasimowicz - radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Harasimowicz i Wspólnicy sp.k.

Od 2019r. wspiera pro bono osoby poszkodowane w wyniku upadku giełdy kryptowalut.

BitMarket.pl.  Miłośnik technologii blockchain oraz smart kontraktów. Opracowuje metody tokenizacji nieruchomości, doradza m.in. w zakresie AML oraz KYC. Współpracuje z portalem bithub.pl oraz VETO Academy. Ekspert w Cloud Community Europe Polska.

Czas trwania szkolenia - 3 godziny szkoleniowe . Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 6.

25 maja 2021r. ( wtorek) w godz. 16 00 - 2000

 

Zagadnienia praktyczne przy stosowaniu nowego Prawa Zamówień Publicznych

- Szymon Pszczółka

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, kierownik Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca i trener z wieloletnim dorobkiem. W latach 2002-2011 pełnił funkcję konsultanta JM Rektora UwB do spraw zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe: uczestniczył w pracach kilkudziesięciu komisji przetargowych, reprezentował strony w wielu postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor licznych opinii prawnych, specyfikacji, regulaminów, audytów.

Czas trwania szkolenia - 5 godzin szkoleniowych . Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 10.

27 maja 2021r. ( czwartek) w godz. 16 00 - 18 00

Kontrola działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych w świetle przepisów prawa przedsiębiorców.

Temat wystąpienia będzie prowadzony w oparciu o przykłady z konkretnych spraw/wniosków skierowanych do Biura Rzecznika MŚP oraz aktualne orzecznictwo sądowe. Prowadzący szkolenia:

Jacek Cieplak – adwokat, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Specjalizuje się w procedurze karnej oraz administracyjnej. Sprawuje nadzór nad Wydziałem Interwencyjno-Procesowym, Wydziałami Terenowymi Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz koordynuje współpracę Biura z organizacjami pracodawców, urzędami państwowymi oraz uczelniami wyższymi.

Paweł Chrupek – radca prawny. Specjalizuje się w prawie procesowym. W Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców koordynuje merytorycznie prace Wydziału Interwencyjno-Procesowego. Reprezentuje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz TSUE.

Czas trwania szkolenia - 2,5 godziny szkoleniowe . Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 5.

29 maja 2021r. ( sobota) w godz. 10 00 - 14 00

Prawo Budowlane po zmianach - wybrane zagadnienia

Sszkolenie poprowadzi dr Tomasz Filipowicz - radca prawny, specjalista z zakresu prawa budowlanego, współautor licznych komentarzy do ustaw z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz tematów pokrewnych.

Czas trwania szkolenia - 5 godzin szkoleniowych . Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 10.

Koszty szkolenia członków samorządu radcowskiego ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku.

 

 

Zapraszam do udziału w szkoleniach

Przemysław Ślepowroński

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego i promocji

W związku z procedowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian związanych z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych oraz aktywnym uczestniczeniem samorządów prawniczych w rozmowach na temat kształtu nowego portalu, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka chciałaby poznać opinię radców prawnych i adwokatów dotyczącą użyteczności, funkcjonalności i praktycznego stosowania tego narzędzia.

https://www.facebook.com/krajowaizbaradcowprawnych/posts/4104579882937182

https://kirp.pl/portal-informacyjny-sadow-powszechnych-ankieta/

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o nowej organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku obowiązującej od 5 maja 2021 roku.

Z tym dniem wznawia się przyjmowanie interesantów w Biurze Podawczym i Czytelni Akt w godzinach 8:00 - 15:00 oraz w Kasie Sądu w godzinach 9:00-13:00 w pełnym zakresie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Osoby wchodzące do siedziby Sądu są zobowiązane do: zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk, poddania się badaniu temperatury ciała.

Obowiązujące zarządzenia Prezesa NSA i Prezesa WSA w Białymstoku oraz więcej informacji, w tym zasady udostępniania akt w czytelni akt Sądu, są dostępne na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej znajdującej się pod adresem: http://bip.bialystok.wsa.gov.pl.

         

Łączę wyrazy szacunku,

          Wiceprezes

Rzecznik Prasowy

WSA w Białymstoku

sędzia Andrzej Melezini

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta