Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów do organów i na funkcję Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku XI Kadencji

Na funkcję Dziekana OIRP w Białymstoku:

 1. Kamieńska Joanna Beata BŁ/426

Na członków Rady OIRP w Białymstoku:

 1. Najda Marek Stanisław BŁ/Ł/128
 2. Lewandowski Maciej BŁ/Ł/156
 3. Chludziński Leszek Wacław BŁ/Ł/109
 4. Bieńczyk Zbigniew BŁ/S/129
 5. Hamik-Strzyżewska Janina BŁ/S/65
 6. Gryszkiewicz Urszula BŁ/S/241
 7. Gadomska- Radel Anna BŁ/862
 8. Gryko Anna BŁ/1110
 9. Kołos Łukasz BŁ/1186
 10. Wynimko Marek Krzysztof BŁ/423
 11. Żmuda Krzysztof Mariusz BŁ/816
 12. Ślepowroński Przemysław BŁ/621
 13. Matulewicz-Dzienis Dorota BŁ/1130
 14. Praczukowska Izabella BŁ/727
 15. Wrońska Iwona BŁ/730
 16. Minkiewicz Zbigniew Jacek BŁ/866
 17. Jankowski Gabriel Wojciech BŁ/1352
 18. Trochimiak Janusz Marcin BŁ/967
 19. Rola-Pawłow Małgorzata BŁ/440
 20. Borkowski Robert BŁ/1053

Na członków Komisji Rewizyjnej OIRP w Białymstoku:

 1. Surawski Adrian Łukasz BŁ/Ł/192
 2. Jagielak-Dardzińska Beata BŁ/Ł/145
 3. Piotrowska Magdalena BŁ/795

Na członków Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku:

 1. Ponarad Zuzanna BŁ/1137
 2. Śliwka Mieczysław BŁ/Ł/96
 3. Kłosińska-Rybakiewicz Anna BŁ/Ł/185
 4. Kalinko-Musiał Danuta BŁ/S/126
 5. Głowacka Irena BŁ/410
 6. Matowicka Ewa Maria BŁ/391
 7. Radel Krzysztof BŁ/869
 8. Samocik Marcin BŁ/872
 9. Zadykowicz Antoni BŁ/635
 10. Kruszewska Barbara BŁ/602
 11. Płotnicka- Larkowska Izabela BŁ/776
 12. Antoniak Marta BŁ/1051
 13. Kłopotowski Sławomir BŁ/559
 14. Polanowska Elżbieta BŁ/726
 15. Hryniewicki Andrzej BŁ/596
 16. Serafin Magdalena BŁ/823
 17. Ambrożewska Anna Monika BŁ/626
 18. Kalinowski Tomasz BŁ/556
 19. Rybnik Rafał BŁ/1022
 20. Wasiluk Jerzy BŁ/431

Na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku:

 1. Sokołowska Małgorzata BŁ/575

Na delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych:

 1. Przemysław Ślepowroński BŁ/621
 2. Marek Stanisław Najda BŁ/Ł/128
 3. Tadeusz Lewandowski BŁ/Ł/120
 4. Zbigniew Antoni Dąbek BŁ/S/180
 5. Jerzy Wasiluk BŁ/431
 6. Rafał Rybnik BŁ/1022
 7. Zbigniew Jacek Minkiewicz BŁ/866
 8. Joanna Beata Kamieńska BŁ/426
 9. Izabella Praczukowska BŁ/727
 10. Janusz Marcin Trochimiak BŁ/967

Na członka Krajowej Rady Radców Prawnych:

 1. Przemysław Ślepowroński BŁ/621

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta