W skład Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku wchodzą: 

  1. Dziekan – Joanna Beata Kamieńska
  2. Wicedziekan - Zbigniew Bieńczyk
  3. Wicedziekan - Maciej Lewandowski
  4. Wicedziekan ds. Aplikacji - Izabella Praczukowska
  5. Skarbnik - Marek Krzysztof Wynimko
  6. Sekretarz - Dorota Matulewicz- Dzienis
  7. Członek Prezydium - Janusz Marcin Trochimiak

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta