Drukuj

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Białymstoku:

Ambrożewska Anna Monika

Antoniak Marta

Głowacka Irena

Hryniewicki Andrzej

Kalinko-Musiał Danuta

Kalinowski Tomasz

Kłopotowski Sławomir

Kłosińska-Rybakiewicz Anna

Kruszewska Barbara

Matowicka Ewa Maria

Płotnicka- Larkowska Izabela

Polanowska Elżbieta

Ponarad Zuzanna

Radel Krzysztof

Samocik Marcin

Serafin Magdalena

Śliwka Mieczysław

Zadykowicz Antoni