Uchwały Rady

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 321 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. zmienionego uchwałą Nr 43/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały
nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się,
co następuje:

 

§ 1. Okresla się terminy płatności za szkolenie aplikantów w 2015 r.
1) I rata - w wysokości 2.712,50 zł w terminie do 28 lutego 2015 r.
2) II rata - w wysokości 2.712,50 zł w terminie do 31 maja 2015 r.

Dziekan Andrzej Kaliński

 

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. zmienionego uchwałą Nr 43/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się przerwę wakacyjną dla poszczególnych roczników aplikacji w 2015 r. w okresie od dnia 13 lipca 2015 r. do dnia 14 sierpnia 2015 r.

Dziekan Andrzej Kaliński

 

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 21 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. zmienionego uchwałą Nr 43/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały
nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się,
co następuje:

 

§ 1. Postanawia się wydać aplikantom radcowskim, którzy ukończyli III rok aplikacji zaświadczenia o ukończeniu aplikacji o następujacej treści:

„Zaświadczenie o ukończeniu aplikacji radcowskiej

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, działając na podstawie art. 52 ust. 1 i 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 21 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. zaświadcza, że aplikant radcowski ............................................................. ukończył aplikację radcowską odbywaną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku w latach ..........................".

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta