Na podstawie art. 52 ust. 1 i 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 21 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. zmienionego uchwałą Nr 43/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały
nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się,
co następuje:

 

§ 1. Postanawia się wydać aplikantom radcowskim, którzy ukończyli III rok aplikacji zaświadczenia o ukończeniu aplikacji o następujacej treści:

„Zaświadczenie o ukończeniu aplikacji radcowskiej

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, działając na podstawie art. 52 ust. 1 i 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 21 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. zaświadcza, że aplikant radcowski ............................................................. ukończył aplikację radcowską odbywaną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku w latach ..........................".

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta