Na podstawie art. 52 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 w związku z art. 29 pkt 1 a także art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. zmienionego uchwałą Nr 43/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. oraz § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 § 1. W związku z upływem roku od daty ukończenia aplikacji, o której mowa w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej postanawia się skreślić z listy aplikantów

1. Biczyk Leszek Maciej
2. Brandt Anna
3. Bura Adrian
4. Dzitkowski Adam
5. Haraburda Urszula
6. Konach Iwona
7. Krygier Konrad
8. Lesiński Maciej
9. Malesińska Iwona
10. Malesiński Karol
11. Masłowska Magdalena
12. Masłowski Zbigniew
13. Możdżyński Bartosz
14. Nowiczenko Justyna
15. Orłowski Artur Stanisław
16. Ostrożańska Joanna
17. Panasiuk ( była Wiszniewska) Iwona
18. Poboży Marek Witold
19. Podrażka Dorota
20. Potocka Joanna
21. Rybak Agnieszka
22. Sajewska Sylwia
23. Sakowicz- Murawska Anna
24. Samoszuk Dariusz
25. Sulik Tomasz Józef
26. Sural Adam
27. Surel Alicja
28. Synoracki Krzysztof Roland
29. Twarowska Monika
30. Więsław Marta
31. Wilczewska Sylwia
32. Wilczyńska Urszula
33. Wojszko Rafał
34. Wrześniewska Joanna

Dziekan Andrzej Kaliński

 

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta