Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 507) w związku z § 1 ust. 3, § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. w związku z art. 167 § 1 pkt 1 K.p.a. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W związku z wnioskiem Marcina Brzostka (BŁ/982) z dnia 14 stycznia 2015r. stwierdza się wygaśnięcie uchwały nr 223/2013 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta