Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wpisuje się

1. Andrzejewski Michał - uchwała nr 180/2015
2. Bański Andrzej - uchwała nr 181/2015
3. Dębski Radosław Józef - uchwała nr 182/2015
4. Folejewski Cezary Maciej - uchwała nr 183/2015
5. Klimowicz Tomasz - uchwała nr 184/2015
6. Tomanek Paulina - uchwała nr 185/2015

na listę radców prawnych.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta