Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507) w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przyznać nagrody za reprezentowanie OIRP w Białymstoku
i osiągnięte wyniki podczas VII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej w postaci bezpłatnego udziału w szkoleniu trzydniowym w roku 2015 aplikantom radcowskim:
1) Panu Przemysławowi Komarzewskiemu
2) Panu Mateuszowi Nikitiukowi
3) Panu Łukaszowi Deszczce
4) Panu Kamilowi Pawlukiewiczowi

 

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta