Na podstawie art. 52ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 1rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawiesposobu zapewnienia oskarżonemu prawa do obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2015 r.poz. 816) oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radcówprawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, conastępuje:

§ 1. Ustanawia się wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu,deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu wbrzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

LISTA_A_-_wykaz_radcow_prawnych_dotyczacy_spraw_karnych_-_UPRAWNIENI__KTRZY_CHC_KARNE.doc

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta